top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

Tahkim

Tahkim, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği konularda, uyuşmazlıkların yerel mahkemeler yerine, hakemler tarafından çözüme kavuşturulması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası alanda iş yapan şirketler, aralarında imzalayacakları bir tahkim anlaşması ile, doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünü nihai olarak hakemlere bırakabilirler. Tahkim yargılaması neticesinde, devlet yargılamasında olduğu gibi, bağlayıcı ve icra edilebilir kararlar alınmaktadır. 

 

Tahkim, hızlı ve nitelikli uyuşmazlık çözümü arayan şirketler açısından sıklıkla başvurulan bir yargılama olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle uluslararası alanda iş yapan şirketler, kanunlarını bilmedikleri ülkelerde haklarını aramaya çalışmaktan kaçınmak adına, bağımsız ve tarafsız tahkim kurumlarını uyuşmazlık çözümünde yetkilendirmektedirler.

 

Koluman Hukuk olarak, önemli bir tahkim deneyimine sahibiz. ICSID ve ICC dahil olmak üzere önde gelen birçok farklı tahkim kurumu nezdinde yapılan yargılamalarda ve ad hoc tahkimde sektörde lider şirketleri taraf vekili olarak temsil ettik. Bu alandaki uzmanlığımız, tahkim konusunda eğitimli kadromuz ve 32 yıllık ulusal ve uluslararası deneyimizden gelmektedir.

 

Koluman Hukuk olarak amacımız, tahkim yargılamasının hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırılması ve neticede icra edilebilir kararlar alarak müvekkillerimizin menfaatlerinin korunmasıdır.  Bu kapsamda, gerek yatırım tahkimi gerek ticari tahkim alanındaki uyuşmazlık çözümlerinde müvekkillerimize nitelikli ve uzman çözümler sunuyoruz.

 

Tahkim alanındaki hizmetlerimiz kapsamında:

 

  • Tahkim yargılamasına dayanak olan tahkim anlaşmalarının düzenlenmesi,

 

  • Tahkim yargılamasında taraf vekilliği, uyuşmazlığın müvekkilin çıkarları doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde çözülmesi,

 

  • Hakem yargılaması neticesinde verilen kararlara karşı başvuru iptal davası gibi başvuru yollarına gidilmesi,

 

  • Tahkim yargılaması neticesinde alınan yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi alanında müvekkillerimize uzman çözümler sunmaktayız. 

 

Koluman Hukuk olarak, ulusal ve uluslararası tahkimde her zaman yanınızdayız. 

bottom of page